W sprawie wydania opinii o dzierżawie nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Mokrej , składającej się z części działki nr 446 z obrębu 4080, przylegającej do działki 206, w celu urządzenia zieleni