W sprawie wydania opinii o dzierżawie nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Lisiej Góry, składającej się z działki nr 9,10,11,11,14,15,18/5, 57 oraz części działki 17 z obrębu 2012, z przeznaczeniem na cele sportowe, działalność rozryw