W sprawie wydania opinii o dzierżawie nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Uroczej 47 , składającej się z części działki nr 95/46 z obrębu 2019, przylegającej w celu urządzenia zieleni.