W sprawie wydania opinii o dzierżawie nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Cudownej , składającej się z działki nr 41/13 z obrębu 2012 w celu urządzenia zieleni.