w sprawie wydania opinii o gruncie gminnym, stanowiącym część działki nr 7/13, położonej przy ul. Chorzowskiej 21, w celu dzierżawy

Uchwała nr     70/19

Rady Osiedla Osów

z dnia 05.03.2019 r.

 

 

w sprawie wydania opinii o gruncie gminnym, stanowiącym część działki nr 7/13, położonej przy ul. Chorzowskiej 21, w celu dzierżawy.

 

Na podstawie paragraf 7 Statutu Osiedla (załącznik do Uchwały nr XXIX/774/17 Rady Miasta Szczecin z dn. 25.04.2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Osów (Dz. U. woj. Zachodniopomorskiego, poz. 2878 z 2017 roku)), Rada Osiedla Osów uchwala, co następuje:

 

§ 1

Rada Osiedla Osów postanawia zaopiniować pozytywnie wniosek o dzierżawę działki 7/13 przy ul. Chorzowskiej 21.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie:

Popieramy wniosek mieszkańców dot. dzierżawy ww. gruntu. Dzierżawa pozwoli na poprawę  warunków gospodarowania na tej części nieruchomości.

Nr uchwały: 
70/19
Data uchwały: 
05/03/2019
Kadencja: 
2015-2019