W sprawie wydania opinii o gruncie gminnym, stanowiącym część działki nr 7/13, położonej przy ul. Chorzowskiej 21, w celu dzierżawy

Uchwała nr 28/2020

Rady Osiedla Osów
z dnia 9.06.2020

W sprawie wydania opinii o gruncie gminnym, stanowiącym część działki nr 7/13, położonej
przy ul. Chorzowskiej 21, w celu dzierżawy

Na podstawie paragraf 7 Statutu Osiedla (załącznik do Uchwały nr XXIX/774/17 Rady
Miasta Szczecin z dn. 25.04.2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Osów (Dz. U. woj.
Zachodniopomorskiego, poz. 2878 z 2017 roku)), Rada Osiedla Osów uchwala, co następuje:

 

§ 1
Rada Osiedla Osów postanawia wydać opinię pozytywną o dzierżawie gruntu gminnego
stanowiącym część działki nr 7/13, położonej przy ul. Chorzowskiej 21 w celu przeznaczenia
na ogródek przydomowy.

 

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Ze względu na konflikt sąsiedzki Rada Osiedla wydała opinię pozytywną pod warunkiem, że
podjęta przez ZBiLK decyzja o wielkości dzierżawy będzie uwzględniać interes pozostałych
mieszkańców budynku.

Nr uchwały: 
28/20
Data uchwały: 
09/06/2020
Kadencja: 
2019-2024