W sprawie wydania opinii o gruncie gminnym stanowiącym działkę nr 119/6, z obrębu ewidencyjnego nr 2015, położonej przy ul. Kluka 32, w celu dzierżawienia na poprawienie warunków zagospodarowania.

Uchwała nr 36/2017

Rady Osiedla Osów

z dnia 21.03.2017

 

W sprawie wydania opinii o gruncie gminnym stanowiącym działkę nr 119/6, z obrębu ewidencyjnego nr 2015, położonej przy ul. Kluka 32, w celu dzierżawienia na poprawienie warunków zagospodarowania.

 

Na podstawie § 6 i 7 Statutu Osiedla (Załącznik do Uchwały nr XLIV/1311/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 08 września 2014, w sprawie Statutu Osiedla) Rada Osiedla Osów uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Rada Osiedla Osów postanawia zaopiniować negatywnie wniosek o dzierżawę gruntu przy ul. Kluka 32, działka nr 119/6, obręb 2015, z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania.  

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uzasadnienie:

Po przeanalizowaniu sytuacji i dyskusji RO postanowiła zaopiniować negatywnie wniosek mieszkańca o wydzierżawienie ww. wymienionej działki w celu poprawienia warunków zagospodarowania.

 

Nr uchwały: 
36/2017
Data uchwały: 
21/03/2017
Kadencja: 
2015-2019