W sprawie wydania opinii o gruncie gminnym stanowiącym działkę nr 85/1 z obrębu ewidencyjnego nr 2019, położonej przy ul. Uroczej 53 i Uroczej 55 przygotowanym do bezprzetargowej sprzedaży z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nierucho

Uchwała nr 50/2017

Rady Osiedla Osów

z dnia 23.08.2017

 

W sprawie wydania opinii o gruncie gminnym stanowiącym działkę nr 85/1 z obrębu ewidencyjnego nr 2019, położonej przy ul. Uroczej 53 i Uroczej 55 przygotowanym do bezprzetargowej sprzedaży z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 

Na podstawie § 6 i 7 Statutu Osiedla (Załącznik do Uchwały nr XXIX/774/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 KWIETNIA 2017, w sprawie Statutu Osiedla) Rada Osiedla Osów uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Rada Osiedla Osów postanawia wydać opinię pozytywną o gruncie gminnym stanowiącym  działkę nr 85/1 z obrębu ewidencyjnego nr 2019, położonej przy ul. Uroczej 53 i Uroczej 55 przygotowanym do bezprzetargowej sprzedaży z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

  

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uzasadnienie:

Popieramy wniosek o bezprzetargowej sprzedaży gruntu gminnego z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.  Dzięki zagospodarowaniu działki polepszy się jej wizerunek estetyczny oraz najbliższej okolicy.

 

Nr uchwały: 
50/2017
Data uchwały: 
23/08/2017
Kadencja: 
2015-2019