W sprawie wydania opinii o gruncie gminnym stanowiącym działkę nr 95/20, z obrębu ewidencyjnego nr 2019, położonej przy ul. Uroczej 45  w celu dzierżawy z przeznaczeniem  na teren zielony

Uchwała nr 45/2017

Rady Osiedla Osów

z dnia 21.06.2017

 

W sprawie wydania opinii o gruncie gminnym stanowiącym działkę nr 95/20, z obrębu ewidencyjnego nr 2019, położonej przy ul. Uroczej 45  w celu dzierżawy z przeznaczeniem  na teren zielony .

 

Na podstawie § 6 i 7 Statutu Osiedla (Załącznik do Uchwały nr XLIV/1311/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 08 września 2014, w sprawie Statutu Osiedla) Rada Osiedla Osów uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Rada Osiedla Osów postanawia zaopiniować pozytywnie wniosek mieszkańca o dzierżawę działki 95/20 z obrębu ewidencyjnego nr 2019  z przeznaczeniem na cel wskazany we wniosku.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uzasadnienie:

Wychodząc na przeciw prośbie mieszańca popieramy wniosek o dzierżawę działki w celu przeznaczenia na teren zielony. Dzięki zagospodarowaniu działki polepszy się jej wizerunek estetyczny oraz najbliższej okolicy.

Nr uchwały: 
45/2017
Data uchwały: 
21/06/2017
Kadencja: 
2015-2019