w sprawie wydania opinii o gruncie komunalnym stanowiącym działkę numer 106/17 z obrębu ewidencyjnego 2025, położoną na Osiedlu Skarbówek 29, w celu dzierżawy z przeznaczeniem na teren zielony

Uchwała Nr 17/19

Rady Osiedla Osów z dnia 3 grudnia 2019 roku

 

w sprawie wydania opinii o gruncie komunalnym stanowiącym działkę numer 106/17 z obrębu ewidencyjnego 2025, położoną na Osiedlu Skarbówek 29, w celu dzierżawy z przeznaczeniem na teren zielony.

Na podstawie oraz § 7 Statutu Osiedla (Załącznik do Uchwały nr NR XXIX/774/17 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 25 kwietnia 2017, w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Osów) Rada Osiedla Osów uchwala co następuje:

 

§ 1.

Rada Osiedla Osów postanawia zaopiniować pozytywnie wniosek o kontynuację dzierżawy działki 106/17 z obrębu 2025 z przeznaczeniem na cele rekreacyjne.

                       

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                               Przewodnicząca Rady Osiedla

 

 

Uzasadnienie:

Wychodząc naprzeciw prośbie mieszkańca popieramy wniosek dzierżawy  ww. gruntów w celu przeznaczenia na cele rekreacyjne.

Nr uchwały: 
17/19
Data uchwały: 
03/12/2019
Kadencja: 
2019-2024