W sprawie wydania opinii o nadanie nazwy nowej ulicy położonej na działce nr 41/14 obręb Pogodno 12