W sprawie wydania opinii o nadaniu nazwy dla drogi prywatnej położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Północnej, składającej się z działki nr ewid. 29/12 z obrębu 2017.

Uchwała nr 33/2020
Rady Osiedla Osów
z dnia 9.06.2020

W sprawie wydania opinii o nadaniu nazwy dla drogi prywatnej położonej w Szczecinie w
rejonie ulicy Północnej, składającej się z działki nr ewid. 29/12 z obrębu 2017.

Na podstawie paragraf 7 Statutu Osiedla (załącznik do Uchwały nr XXIX/774/17 Rady
Miasta Szczecin z dn. 25.04.2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Osów (Dz. U. woj.
Zachodniopomorskiego, poz. 2878 z 2017 roku)), Rada Osiedla Osów uchwala, co następuje:

 

§ 1
Rada Osiedla Osów postanawia przychylić się do wnioskowanej przez właścicieli nazwy ul.
Diamentowa.

 

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
Rada Osiedla przychyla się do proponowanej nazwy.

Nr uchwały: 
33/20
Data uchwały: 
09/06/2020
Kadencja: 
2019-2024
ZałącznikRozmiar
PDF icon 33 Uchwała o nazwie ulicy Diamentowa.pdf185.3 KB