W sprawie wydania opinii o nadaniu nazwy dla drogi wewnętrznej położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Andersena, położonej na działce nr ewid. 1/28 z obrębu 2017.