W sprawie wydania opinii o sprzedaży części działki gruntu 4/2 obręb 2017 położonej w Szczecinie w rejonie ulicy H.Ch. Andersena, w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości stanowiącej działkę nr 3 obręb 2