w sprawie wydania opinii o zabudowanej działce gruntu nr 300/1 obręb 2015..

Uchwała Nr 5/19

Rady Osiedla Osów z dnia  21 maja 2019 roku

w sprawie wydania opinii o zabudowanej działce gruntu nr 300/1 obręb 2015..

 

Na podstawie oraz § 7 ust. 6 Statutu Osiedla (Załącznik do Uchwały nr NR XXIX/774/17 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 25 kwietnia 2017, w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Osów) Rada Osiedla Osów uchwala co następuje:

 

§ 1.

Rada Osiedla Osów pozytywnie opiniuję propozycję sprzedaży gruntu gminnego, tj. działki nr 300/1 obręb 2015.  

                                                                                                            

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                               Przewodnicząca Rady Osiedla

 

 

Uzasadnienie:

 

Umożliwienie kupna działki gruntu 300/1 obręb 2015 poprawi warunki zagospodarowania jednej z nieruchomości przyległych, tj. o adresie Urocza  6 lub Urocza 8.

Nr uchwały: 
5 /19
Data uchwały: 
21/05/2019
Kadencja: 
2019-2024