w sprawie wydania opinii w zakresie posadowienia pawilonu handlowo-produkcyjnego przy kąpielisku Arkonka w Lesie Arkońskim.

Uchwała Nr 7/19

Rady Osiedla Osów z dnia  18 czerwca 2019 roku

w sprawie wydania opinii w zakresie posadowinia pawilonu handlowo-produkcyjnego przy kąpielisku Arkonka w Lesie Arkońskim.

 

Na podstawie oraz § 7 ust. 6 Statutu Osiedla (Załącznik do Uchwały nr NR XXIX/774/17 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 25 kwietnia 2017, w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Osów) Rada Osiedla Osów uchwala co następuje:

 

§ 1.

Rada Osiedla Osów pozytywnie opiniuję propozycję posadowienia pawilonu handlowo-produkcyjnego przy kąpielisku Arkonka w Lesie Arkońskim.  

                                                                                                            

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                               Przewodnicząca Rady Osiedla

 

 

Uzasadnienie:

 

W dniu 18 czerwca 2019 roku pan Andrzej Szrenfer przedstawił Radzie osiedla Osów wizualizację wraz ze wskazaniem lokalizacji pawilonu handlowo-produkcyjnego przy kąpielisku Arkonka w Lesie Arkońskim. Rada Osiedla mając na uwadze interes mieszkańców Osiedla Osów pozytywnie zaopiniowała propozycję lokalizacji obiektu.

Nr uchwały: 
7 /19
Data uchwały: 
18/06/2019
Kadencja: 
2019-2024