w sprawie wydania opinii w zakresie posadowienia pawilonu handlowo-produkcyjnego przy kąpielisku Arkonka w Lesie Arkońskim.

Uchwała Nr 22 /20

Rady Osiedla Osów z dnia 25 lutego 2020 roku

 

w sprawie wydania opinii w zakresie posadowienia pawilonu handlowo-produkcyjnego przy kąpielisku Arkonka w Lesie Arkońskim.

Na podstawie oraz § 7 ust. 6 Statutu Osiedla (Załącznik do Uchwały nr NR XXIX/774/17

RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 25 kwietnia 2017, w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Osów) Rada Osiedla Osów uchwala co następuje:

 

§ 1.

Rada Osiedla Osów pozytywnie opiniuję propozycję posadowienia pawilonu handlowo-produkcyjnego przy kąpielisku Arkonka w Lesie Arkońskim.  

                                                                                                            

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                               Przewodnicząca Rady Osiedla

 

Uzasadnienie:

Temat opiniowany przez RO w czerwcu 2019 roku, jednak Zakład Usług Komunalnych wskazał inną lokalizację pod pawilon.

Uchwałę przyjęto większością głosów: 9 głosów „za” przy 2 głosach wstrzymujących się.

Nr uchwały: 
22 / 20
Data uchwały: 
25/02/2020
Kadencja: 
2019-2024