W sprawie zgłoszenia inwestycji do budżetu Miasta na rok 2018

Uchwała Nr 38/17

 

Rady Osiedla Osów z dnia 10.04.2017

 

 

W sprawie zgłoszenia inwestycji do budżetu Miasta na rok 2018.

 

 

Na podstawie § 32 ust.2 Statutu Osiedla (Załącznik do Uchwały nr XLIV/1311/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 08 września 2014, w sprawie Statutu Osiedla) Rada Osiedla Osów uchwala co następuje:

 

 

§ 1.

 

Rada Osiedla zgłasza następujące inwestycje na terenie Osiedla Osów do budżetu miasta na rok 2018 :

  1. budowa chodnika na ul. Kluka
  2. budowa ścieżki rowerowej Arkońskie - Osów

 

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                      Przewodnicząca Rady Osiedla

 

 

 

Nr uchwały: 
38/2017
Data uchwały: 
10/04/2017
Kadencja: 
2015-2019