W sprawie zgłoszenia inwestycji do budżetu Miasta na rok 2018 - uzupełnienie

Uchwała Nr 41/17

 

Rady Osiedla Osów z dnia 16.05.2017

 

 

W sprawie zgłoszenia inwestycji do budżetu Miasta na rok 2018 - uzupełnienie.

 

 

Na podstawie § 32 ust.2 Statutu Osiedla (Załącznik do Uchwały nr XLIV/1311/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 08 września 2014, w sprawie Statutu Osiedla) Rada Osiedla Osów uchwala co następuje:

 

 

§ 1.

 

Rada Osiedla uzupełnia uchwałę nr 38/17 dotyczącą zgłoszenia inwestycji do budżetu miasta na rok 2018 o następująca pozycję :

  1. budowa świetlicy osiedlowej/siedziby Rady Osiedla

 

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                      Przewodnicząca Rady Osiedla

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie :

 

Rada Osiedla Osów wielokrotnie wnioskowała o budowę świetlicy osiedlowej na Osiedlu Osów. Obiekt taki jest bardzo potrzebny lokalnej społeczności. Na Osiedlu Osów nie ma żadnej szkoły ani innego obiektu, w którym mogłyby się odbywać spotkania mieszkańców, w którym mogłyby być zajęcia dodatkowe dla dzieci czy w którym mógłby działać klub seniora. Rada Osiedla Osów nie ma też siedziby, w której mogłaby prowadzić swoją statutową działalność. 

 

Nr uchwały: 
41/2017
Data uchwały: 
16/05/2017
Kadencja: 
2015-2019