w sprawie zmian w zestawieniu inwestycji na rok 2018

Uchwała nr 56 /2018

Rady Osiedla Osów z dnia 27.02.2018 roku

 

 

Na podstawie §6 i 7 Statutu Osiedla (załącznik do uchwały Nr XXIX/774/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Osów (Dz.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2878  z 2017 r.)w związku z uchwałą nr 54 /2018 Rady Osiedla Osów z dnia 11.01.2018r. Rada Osiedla Osów uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Dokonać zmiany w zestawieniu inwestycji na rok 2018 wg poniższej tabeli.

 

Lp

Nazwa zadania

Lokalizacja

Szacowana kwota

1.

Wyposażenie siłowni pod chmurką

Teren rekreacyjny przy ul. Zawiłej

80,000zł

2.

Renowacja placu po dawnym boisku do koszykówki i wykonanie na nim miasteczka rowerowego wraz z grami ulicznymi

ul. Zawiła

40,000zł

3.

Wykonanie projektu (budowlanego i wykonawczego) niezbędnego do zgłoszenia robót w WUiAB oraz realizacji zadań tj.: wyposażenia siłowni pod chmurką, renowacji placu po dawnym boisku - wykonanie miasteczka rowerowego wraz z grami ulicznymi, budowa miejsca na ognisko, budowa wiaty drewnianej.

Teren rekreacyjny przy ul. Zawiłej

15,000zł

4.

Budowa wiaty

Między ul. Wiśniową i Zawiłą

45,000zł

Suma :

180,000zł

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Skarbnik                                                                        Przewodnicząca Rady Osiedla

 

Uzasadnienie:

Po przedyskutowaniu i przeanalizowaniu sytuacji na osiedlu Osów RO podjęła decyzję o najbardziej potrzebnych inwestycjach na naszym terenie.

Nr uchwały: 
56/18
Data uchwały: 
27/02/2019
Kadencja: 
2015-2019