w sprawie zmiany uchwały nr 4/19 Rady Osiedla Osów w sprawie inwestycji na Osiedlu Osów w roku 2019

Uchwała Nr 15/19

Rady Osiedla Osów z dni 15 października 2019 roku

 

w sprawie zmiany uchwały nr 4/19 Rady Osiedla Osów w sprawie inwestycji na Osiedlu Osów w roku 2019..

Na podstawie §7 Statutu Osiedla (załącznik do uchwały Nr XXIX/774/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Osów (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2878 z 2017 r.)  w związku z uchwałą nr 4/19 Rady Osiedla Osów z dnia 21.05.2019 roku Rada Osiedla Osów uchwala co następuje:

 

§ 1.

Rada Osiedla Osów postanawia dokonać inwestycji polegającej na budowie ogrodzenia polany rekreacyjnej przy ul. Zawiłej.

                 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                               Przewodnicząca Rady Osiedla

 

 

Uzasadnienie:

Rada Osiedla postanowiła dokonać ww. inwestycji konsultując je uprzednio z mieszkańcami.

Nr uchwały: 
15/19
Data uchwały: 
15/10/2019
Kadencja: 
2019-2024