w sprawie zmiany w planie rzeczowym na rok 2018

Uchwała Nr      65 /2018

 

Rady Osiedla Osów z dnia 30 października 2018 roku

 

 

Na podstawie § 32 Statutu Osiedla (załącznik do uchwały Nr XXIX/774/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Osów (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2878  z 2017 r.) Rada Osiedla Osów uchwala co następuje:

 

§ 1.

 

Dokonać zmian w planie rzeczowym Rady Osiedla Osów na rok 2018.   

 

§ 2

 

Zmieniony plan rzeczowy Rady Osiedla Osów na rok 2018 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Skarbnik                                                                        Przewodnicząca Rady Osiedla

 

Nr uchwały: 
65/18
Data uchwały: 
30/10/2018
Kadencja: 
2015-2019
ZałącznikRozmiar
PDF icon img005.pdf460.43 KB