Zebranie Rady Osiedla

Plan zebrania 17.01.2023r. godz.18:30

 

1.Otwarcie zebrania,stwierdzenie quorum,zatwierdzenie porządku zebrania.

2.Zatwierdzenie protokołów z ostatnich zebrań.

3.Podjęcie Uchwały dot.Budżetu RO OSÓW na rok 2023.

4.Przedstawienie Projektu budowy ul.Chłodnej.

5.Ustalenie dyżurów.

6.Zamknięcie zebrania.