Zebranie Rady Osiedla Osów w dn. 30.11.2021r.

Plan zebrania : 

1.Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum,zatwierdzenie porządku zebrania i zatwierdzenie protokołu z ostatniego zebrania.

2.Podjęcie Uchwały dot.działki 41/13 w obrębie 2012 Szczecin Pogodno o powierzchni szerokości pasa 1.5m pod teren zielony.Wniosek pani Magdaleny Piechoty.

3.Podjęcie Uchwały dot.nazwy drogi wewnętrznej -działce 1/28 z obrębu 2017.Proponowana nazwa ul.Wzgórze Elfów.

4.Podjęcie Uchwały dot.sprzedaży gruntu gminnego części działki nr.4/2 obręb 2017 (proponowany grunt jest do sprzedaży bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości stanowiącej działkę nr.3 obręb 2017.

5.Podjęcie Uchwały dot.dzierżawy terenu o numerze działki 392/obręb 2019 (Pan Kowalczys jest właścicielem działki 387/8 która przylega do działki392 z przeznaczeniem na teren zielony).Tą sprawę omawialiśmy kiedyś ,nie był właścicielem działki .Teraz napisał ,że z dniem 16 września 2021rjest właścicielem terenu (darowizna w formie Aktu notarialnego).Może nam tylko dać do wglądu  osobiście.

6.Sprawy bieżące.

7.Zakończenie zebrania.