Zebranie Rady Osiedla w dn.11.01.2018r.

ZebranieRady Osiedla w dn.11.01.2018r. godz.18.00

Porządek zebrania : 

1.Otwarcie zebrania,zatwierdzenie quorum,zatwierdzenie porządku obrad.

2.Zatwierdzenie protokołu z ostatniego zebrania.

3.Wolne wnioski.

4.Uchwalenie Budżetu Rady Osiedla.

5.Omówienie i Uchwalenie Inwestycji na rok 2018.

6.Zamknięcie obrad.