Zebranie Rady Osiedla w dn.17.04.2018r.

ZebranieRady Osiedla w dn.17.04.2018r. godz.18.00

Porządek zebrania : 

1.Otwarcie zebrania,stwierdzenie quorum,zatwierdzenie porządku zebrania.

2.Spotkanie{w plenerze przy Polanie Rekreacyjnej przy ul.Zawiłej}z architektem dot.projektu budowlanego na wykonanie dalszych Inwestycji.

3.Zatwierdzenie protokołu z ostatniego zebrania.

4.Omówienie sprawy dzierżawy Działki nr.133 obr.2034,ul.Chopina 110 i sprawa Części działki 85/1.Wniosek;a.Marecka,a.Maliszewska.

5.Sprawy bieżące(dziś odbył się odbiór budowy chodnika )Nasza kolejna Inwestycja.

6.Ustalenie Dyżurów.

7.Zamknięcie zebrania.