Zebranie Rady Osiedla w dn.21.09.2021

Program zebrania RO OSÓW

1.Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum,zatwierdzenie porządku zebrania i zatwierdzenie protokołu z ostatniego zebrania.

2.Podjęcie Uchwały dot.dzierżawy działki Nr.95/46 obręb 2019 przy ul.Uroczej 47.

3.Podjęcie Uchwały dot.doprowadzenia wody i prądu  na terenie rekreacyjnym między ul.Wiśniową a ul.Zawiłą.Koszt ok.45 000zł,Projekt ok.80 000zł.

4.Poinformowanie RO o spotkaniu u pana prezydenta Michała Przepiery z  Zarządem RO OSÓW ,delegacją mieszkańców z ul.Chłodnej i dyr ZDiTM w sprawie ul.Chłodnej

5.Podjęcie Uchwały dot.przeznaczenia środków na projekt ul.Chłodnej w wys.150 000zł ze środków przeznaczonych na inwestycje na naszym Osiedlu

6.Dyskusja na temat przeznaczeniu środków na Inwestycje na naszym Osiedlu

7.Ustalenie dyżurów RO Osów

8.Wnioski do Budżetu Miasta na rok 2022

9.Zamknięcie zebrania