Zebranie Rady Osiedla w dn.27.02.2018r.

ZebranieRady Osiedla w dn.27.02.2018r. godz.18.00

Porządek zebrania : 

1.Otwarcie zebrania,stwierdzenie quorum,zatwierdzenie porządku zebrania.

2.Zatwierdzenie protokołu z ostatnich zebrań

3.Podjęcie Uchwały dot.przeznaczenia Środków z Komisji Inicjatyw Społecznych w kwocie 6 750 zł na zadania integracyjne na Osiedlu. .

4.Podjęcie Uchwały dot.Projektu budowlanego na nasze inwestycje.

5.Sprawy bieżące

6.Ustalenie dyżurów.

7.Zamknięcie zebrania.