Zebranie Rady Osiedla w dn.4.06.2018r.

ZebranieRady Osiedla w dn.4.06.2018r. godz.18.00

Porządek zebrania : 

1.Otwarcie zebrania ,zatwierdzenie quorum,zatwierdzenie porządku zebrania.

2.zatwierdzenie protokołu z ostatnich zebrań.

3.Spotkanie z architektem i omówienie inwestycji na osiedlu.

4.Podjęcie Uchwały dot.zmiany planu finansowego.

5.Omówienie dzierżawy działki nr.85/1 na Skarbówku.

6.Ustalenie terminu Festynu.

7.Ustalenie dyżurów.

8.Zamknięcie obrad.