Zebranie Rady Osiedla w dn.7.11.2017r.

ZebranieRady Osiedla w dn.7.11.2017r. godz.18.00

Porządek zebrania : 

1.Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum.

2.Zmiany do porządku obrad.

3.Zatwierdzenie protokołów z ostatnich zebrań.

4.Podjęcie Uchwały o przesunięciu środków na zakup 2 siatek do bramek do piłki nożnej na Boisku przy ul.Wiśniowej.

5.Jeśli wystarczy środków to podejmiemy Uchwałę o przesunięciu środków na zakup tui aby uzupełnić brakujące przy Pl.Zabaw i Boisku.

6.Omówienie Wigilii .

7.Podsumowanie Inwestycji roku 2017.

8.Podjęcie Uchwały w sprawie zabezpieczenia środków na realizację przyłącza do sieci ENEA w roku 2018.

9.Omówienie Inwestycji na rok 2018.

10.Sprawy bieżące.

11.Zamknięcie zebrania.