Zebranie RO w dn. 30.06.2022

 

Program zebrania dnia 30.06.2022r.RO OSÓW

miejsce : siedziba RO, plebania

godz. 18:00

1.Otwarcie zebrania,stwierdzenie quorum i zatwierdzenie porządku zebrania i protokołu z ostatniego zebrania.

2.Wydanie opinii(Uchwały)w sprawie dzierżawy gruntu na czas nieokreślony.Teren o pow.250 m stanowiącej część działki 3/5 obręb 2020 Pogodno przy ul.Chorzowskiej w celu kontynuowania działalności handlowej sprzedaży owoców, warzyw, i kwiatów.(przy NETTO).

Mam nadzieję że Karolinka prześle wszystkim pismo dot.tej sprawy.

3.Omówienie spraw dot.Inwestycji na naszym osiedlu.

Sprawozdanie ze spotkania w ternie z panią ogrodnik Martą Safader-Domańską i z ZUKu p.Agnieszką Tymbarską

4.Sprawy bieżące.

5.Zamknięcie obrad