Zebranie RO w dn.21.12.2021. w formie zdalnej

Program zebrania : 

1.Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum,zatwierdzenie protokołu z ostatniego zebrania i zatwierdzenie porządku zebrania.

2.Uchylenie Uchwały Nr.53 z uwagi na błąd poczyniony poczyniony przy odczytaniu wyników  głosowania.

3.Podjęcie Uchwały dot.opini w sprawie wniosku o dzierżawę części działki nr.392 obręb 2019.

4.Zamknięcie zebrania.