Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj rosnąco
35/2017 21/03/2017 W sprawie inwestycji na Osiedlu Osów w roku 2017 20/06/2017
31/2017 24/01/2017 w sprawie przeznaczenia środków finansowych przyznanych Radzie Osiedla Osów w ramach „Małych Dotacje” na rok 2017 20/03/2017
30/2017 24/01/2017 w sprawie przyjęcia planu rzeczowo – finansowego na 2017 rok 20/03/2017
33/2017 24/01/2017 W sprawie opinii wniosku o długoletnią dzierżawę dot. nieruchomości przy ul. Świerkowej 7, dz.86/4, obręb 2009 20/03/2017
34/2017 24/01/2017 W sprawie zgłoszenia ulic na Osiedlu Skarbówek do programu Miasta Szczecin "Jedna ulica rocznie" 20/03/2017
32/2017 24/01/2017 W sprawie wydania opinii o gruncie gminnym stanowiącym - działki nr 345/2 i 346/3, z obrębu ewidencyjnego nr 2019, położonej przy ul. Narożnej w celu zbycia w drodze przetargu 20/03/2017
1/2016 uchwała zarządu 24/01/2017 w sprawie przyjęcia projektu planu rzeczowo – finansowego na 2017 rok 24/01/2017
28/2016 08/11/2016 W sprawie zmian w planie rzeczowo – finansowym Rady Osiedla Osów na rok 2016 24/01/2017
29/2016 29/11/2016 W sprawie wydania opinii o gruncie gminnym stanowiącym część działki nr 186/2, z obrębu ewidencyjnego nr 2015, położonej w rejonie ul. Moczarowej, w celu polepszenia warunków zagospodarowania. 24/01/2017
27/2016 08/11/2016 W sprawie wydania opinii o gruncie gminnym stanowiącym część działki nr 284/4, z obrębu ewidencyjnego nr 2019, położonej w rejonie ul. Junackiej, w celu kontynuacji dzierżawy. 24/01/2017