Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj rosnąco
44/21 09/02/2021 W sprawie wydania opinii o dzierżawie nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Mokrej , składającej się z części działki nr 446 z obrębu 4080, przylegającej do działki 207, w celu urządzenia zieleni. 24/01/2022
43/21 05/01/2021 W sprawie w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego na rok 2021 24/01/2022
42/21 05/01/2021 W sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu rzeczowo-finansowego za rok 2020 24/01/2022
41/21 05/01/2021 W sprawie wydania opinii o nadanie nazwy nowej ulicy położonej na działce nr 21/7 obręb 2017 24/01/2022
40/20 12/11/2020 W sprawie wydania opinii o nadanie nazwy nowej ulicy położonej na działce nr 21/7 obręb 2017 24/01/2022
39/20 23/10/2020 W sprawie wydania opinii o sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rejonie ul. Muzycznej, składającej się z części działki nr ewid. 9/2 z obrębu 2016 24/01/2022
38/20 23/10/2020 W sprawie wydania opinii o sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rejonie ul. Stawnej, składającej się z działki nr ewid. 95/36 z obrębu 2019 24/01/2022
36/20 09/06/2020 W sprawie wydania opinii o dzierżawie nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Słoneczników/Mokrej , składającej się z działki nr 211/1 z obrębu 2019 w celu urządzenia zieleni 24/01/2022
35/20 09/06/2020 W sprawie wydania opinii o dzierżawie nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Wiśniowej 26, składającej się z działki nr 111/10 z obrębu 2019 w celu poprawy warunków zagospodarowania 25/11/2021
34/20 09/06/2020 W sprawie wydania opinii o sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Chłodnej, składającej się z działki nr 2/3 z obrębu 2020 w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych w celu poprawy w 25/11/2021