Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytułsortuj malejąco Data dodania
21 / 20 25/02/2020 w sprawie wydania opinii dot. dzierżawy gruntu o powierzchni 6m2 stanowiącego część działki nr 3/5 obręb 2020 przy ul. Chorzowskiej w Szczecinie. 16/05/2020
23 / 20 25/02/2020 w sprawie wydania opinii dot. nazwy ul. Wichrowa. 16/05/2020
27 / 20 25/02/2020 w sprawie wydania opinii dot. przeznaczenia środków funduszu WIRO 2019/2020 na wykonanie brakującego odcinka sięgacza znajdującego się na działce nr 453 z ob. 2019 w Szczecinie. 16/05/2020
25 / 20 25/02/2020 w sprawie wydania opinii dot. przeznaczenia środków funduszu WIRO 2019/2020 na wykonanie projekt budowy ul. Chłodnej i ul. Tropikalnej w Szczecinie. 16/05/2020
26 / 20 25/02/2020 w sprawie wydania opinii dot. udzielenia przez Radę rekomendacji dla inwestycji polegającej na naprawie (modernizacji) ul. Guliwera na osiedlu Osów. 16/05/2020
11/19 03/09/2019 w sprawie wydania opinii dot. wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 19/1 obręb 2010, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin. 10/09/2019
10/19 03/09/2019 w sprawie wydania opinii dot. wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 379 obręb 2019, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin 10/09/2019
8/19 06/08/2019 w sprawie wydania opinii dot. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka działki nr 12 obręb 3019 stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin 19/08/2019
16/19 03/12/2019 w sprawie wydania opinii dot. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 18/1 obręb 2017, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin 08/01/2020
17/19 03/12/2019 w sprawie wydania opinii o gruncie komunalnym stanowiącym działkę numer 106/17 z obrębu ewidencyjnego 2025, położoną na Osiedlu Skarbówek 29, w celu dzierżawy z przeznaczeniem na teren zielony 16/05/2020