Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytułsortuj malejąco Data dodania
13/19 15/10/2019 w sprawie dokonania zakupu głośnika bezprzewodowego i ekranu do projektora 03/11/2019
12/19 15/10/2019 w sprawie dokonania zmian w planie rzeczowo-finansowym Rady Osiedla Osów na rok 2019 03/11/2019
3 /19 21/05/2019 w sprawie przeznaczenia środków finansowych przyznanych Radzie Osiedla Osów w ramach „Małych Dotacji” na rok 2019. 05/08/2019
9/19 06/08/2019 w sprawie przeznaczenia środków finansowych przyznanych Radzie Osiedla Osów w ramach „Małych Dotacji” na rok 2019. 19/08/2019
1 /19 21/05/2019 W sprawie przyznania diet dla Zarządu Rady Osiedla Osów 05/08/2019
2 /19 21/05/2019 w sprawie wyboru członków Zarządu 05/08/2019
11/19 03/09/2019 w sprawie wydania opinii dot. wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 19/1 obręb 2010, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin. 10/09/2019
10/19 03/09/2019 w sprawie wydania opinii dot. wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 379 obręb 2019, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin 10/09/2019
8/19 06/08/2019 w sprawie wydania opinii dot. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka działki nr 12 obręb 3019 stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin 19/08/2019
16/19 03/12/2019 w sprawie wydania opinii dot. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 18/1 obręb 2017, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin 08/01/2020