Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytułsortuj rosnąco Data dodania
4 /19 21/05/2019 w sprawie zmiany uchwały nr 66/18 Rady Osiedla Osów w sprawie inwestycji na Osiedlu Osów w roku 2019.. 05/08/2019
14/19 15/10/2019 w sprawie zmiany uchwały nr 4/19 Rady Osiedla Osów w sprawie inwestycji na Osiedlu Osów w roku 2019 03/11/2019
15/19 15/10/2019 w sprawie zmiany uchwały nr 4/19 Rady Osiedla Osów w sprawie inwestycji na Osiedlu Osów w roku 2019 03/11/2019
22 / 20 25/02/2020 w sprawie wydania opinii w zakresie posadowienia pawilonu handlowo-produkcyjnego przy kąpielisku Arkonka w Lesie Arkońskim. 16/05/2020
7 /19 18/06/2019 w sprawie wydania opinii w zakresie posadowienia pawilonu handlowo-produkcyjnego przy kąpielisku Arkonka w Lesie Arkońskim. 05/08/2019
6 /19 21/05/2019 w sprawie wydania opinii w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej, tj działki nr 74/6 obręb 2015. 05/08/2019
5 /19 21/05/2019 w sprawie wydania opinii o zabudowanej działce gruntu nr 300/1 obręb 2015.. 05/08/2019
17/19 03/12/2019 w sprawie wydania opinii o gruncie komunalnym stanowiącym działkę numer 106/17 z obrębu ewidencyjnego 2025, położoną na Osiedlu Skarbówek 29, w celu dzierżawy z przeznaczeniem na teren zielony 16/05/2020
16/19 03/12/2019 w sprawie wydania opinii dot. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 18/1 obręb 2017, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin 08/01/2020
8/19 06/08/2019 w sprawie wydania opinii dot. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka działki nr 12 obręb 3019 stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin 19/08/2019