Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytułsortuj rosnąco Data dodania
4 /19 21/05/2019 w sprawie zmiany uchwały nr 66/18 Rady Osiedla Osów w sprawie inwestycji na Osiedlu Osów w roku 2019.. 05/08/2019
14/19 15/10/2019 w sprawie zmiany uchwały nr 4/19 Rady Osiedla Osów w sprawie inwestycji na Osiedlu Osów w roku 2019 03/11/2019
15/19 15/10/2019 w sprawie zmiany uchwały nr 4/19 Rady Osiedla Osów w sprawie inwestycji na Osiedlu Osów w roku 2019 03/11/2019
22 / 20 25/02/2020 w sprawie wydania opinii w zakresie posadowienia pawilonu handlowo-produkcyjnego przy kąpielisku Arkonka w Lesie Arkońskim. 16/05/2020
7 /19 18/06/2019 w sprawie wydania opinii w zakresie posadowienia pawilonu handlowo-produkcyjnego przy kąpielisku Arkonka w Lesie Arkońskim. 05/08/2019
6 /19 21/05/2019 w sprawie wydania opinii w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej, tj działki nr 74/6 obręb 2015. 05/08/2019
5 /19 21/05/2019 w sprawie wydania opinii o zabudowanej działce gruntu nr 300/1 obręb 2015.. 05/08/2019
34/20 09/06/2020 W sprawie wydania opinii o sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Chłodnej, składającej się z działki nr 2/3 z obrębu 2020 w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych w celu poprawy w 25/11/2021
28/20 09/06/2020 W sprawie wydania opinii o sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Miodowej, składającej się z działek nr ewid. 17/11 i 17/7 z obrębu 2010 25/11/2021
33/20 09/06/2020 W sprawie wydania opinii o nadaniu nazwy dla drogi prywatnej położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Północnej, składającej się z działki nr ewid. 29/12 z obrębu 2017. 25/11/2021