Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj malejąco
21 / 20 25/02/2020 w sprawie wydania opinii dot. dzierżawy gruntu o powierzchni 6m2 stanowiącego część działki nr 3/5 obręb 2020 przy ul. Chorzowskiej w Szczecinie. 16/05/2020
22 / 20 25/02/2020 w sprawie wydania opinii w zakresie posadowienia pawilonu handlowo-produkcyjnego przy kąpielisku Arkonka w Lesie Arkońskim. 16/05/2020
23 / 20 25/02/2020 w sprawie wydania opinii dot. nazwy ul. Wichrowa. 16/05/2020
24 / 20 25/02/2020 w sprawie wyboru sekretarza Rady Osiedla Osów. 16/05/2020
25 / 20 25/02/2020 w sprawie wydania opinii dot. przeznaczenia środków funduszu WIRO 2019/2020 na wykonanie projekt budowy ul. Chłodnej i ul. Tropikalnej w Szczecinie. 16/05/2020
26 / 20 25/02/2020 w sprawie wydania opinii dot. udzielenia przez Radę rekomendacji dla inwestycji polegającej na naprawie (modernizacji) ul. Guliwera na osiedlu Osów. 16/05/2020
27 / 20 25/02/2020 w sprawie wydania opinii dot. przeznaczenia środków funduszu WIRO 2019/2020 na wykonanie brakującego odcinka sięgacza znajdującego się na działce nr 453 z ob. 2019 w Szczecinie. 16/05/2020
28/20 09/06/2020 W sprawie wydania opinii o gruncie gminnym, stanowiącym część działki nr 7/13, położonej przy ul. Chorzowskiej 21, w celu dzierżawy 25/11/2021
29/20 09/06/2020 W sprawie wydania opinii o sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Miodowej, składającej się z działek nr ewid. 17/11 i 17/7 z obrębu 2010 25/11/2021
30/20 09/06/2020 W sprawie wydania opinii o dzierżawie działki drogowej położonej w Szczecinie przy ul. Słoneczników 11, składającej się z działki nr ewid. 446 z obrębu 2019 w celu poprawy zagospodarowania. 25/11/2021